Polska Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading / Sakrament Bierzmowania 

Sakrament Bierzmowania


Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
- budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
- dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
- odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:
- Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14. rok życia.
- Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
- Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.


 
Copyright ©2017 by Polska Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading
Kreator Stron www