Polska Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading / Sakrament Małżeństwa 

Sakrament Małżeństwa


Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii?
W ostatnim czasie w polskich wspólnotach w Anglii i Walii zawieranych jest coraz więcej małżeństw, chociaż większość z nich po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji decyduje się zawrzeć ślub w rodzinnych stronach w Polsce.
Powstaje zatem pytanie jak przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i jakie formalności należy sporządzić, by małżeństwo było ważnie zawarte?
Niniejsze wskazania mają na celu pomóc narzeczonym w przeprowadzeniu całego procesu badania kanonicznego.

- Ktokolwiek pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinien co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Po rozmowie z duszpasterzem zostaniemy poinformowani jakie dokumenty powinniśmy skompletować, aby spisać protokół przedmałżeński.

Lista najważniejszych dokumentów:
- dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty, prawo jazdy/;
- metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego
/data wystawienia metryki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty ślubu, należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa/;
- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim;
- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy;
- jeżeli jedna ze stron ma unieważnienie małżeństwa kościelnego - instancję wyroku sądu;
- jeżeli jedna ze stron jest wdowcem, zaświadczenie o zgonie współmałżonka;
- w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie /np. zaświadczenie lekarza/ale to już są wyjątki i dotyczą sporadycznych wypadków.

Uwaga:
- jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy posiadać dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego;
- jeżeli jedna z osób jest innego wyznania, to potrzebne jest zaświadczenie o chrzcie św. tej osoby z możliwością stwierdzenia dokładnej daty i miejsca chrztu św. a także potrzebne jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego. Formularz takiej przysięgi najczęściej otrzymujemy od księdza;
- jeżeli jedna z osób jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznawany w Kościele Katolickim wówczas wymagana jest specjalna dyspensa od Rektora Polskiej Misji Katolickiej do zawarcia takiego małżeństwa;

Uwaga:
- Ponieważ nie ma możliwości zawarcia ślubu kościelnego z pominięciem cywilnego, konieczny jest tzw. Certificate, wydany przez Register Ofiice dla każdej ze stron (dwie kartki w kolorze niebieskim).
- Gdy małżeństwo zawierane jest w Polsce należy również odpowiednio wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty do zawarcia małżeństwa konkordatowego i przekazać je księdzu w Polsce.
- Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej, tzn. nie jest obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej, i nie posiada prawa stałego pobytu, musi uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office.
- Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu ukończenia kursu przedmałżeńskiego, to warto zwrócić się do proboszcza miejsca z zapytaniem, gdzie i w jakim czasie można przejść taki kurs. Warto pamiętać o tym, by nie odkładać kursu przedmałżeńskiego na ostatni moment.
- Jeżeli chcecie zawrzeć sakrament małżeński w Polsce, to należy pamiętać, że mieszkając powyżej sześć miesięcy na terenie jakieś parafii w Anglii i Walii, formalnie do niej należycie (trzeba wówczas zgłosić się do proboszcza i formalnie się zapisać) i dlatego wszelka dokumentacja małżeńska powinna być przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania. Tak stanowi prawo kanoniczne i zresztą jest to duże ułatwienie dla narzeczonych, gdyż nie zawsze jest czas i możliwość, by osobiście stawić się w Polsce i tam załatwiać wszelkie formalności.


 
Copyright ©2017 by Polska Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading
Kreator Stron www